Batxillerat

Batxillerat Escola Montcau – La Mola Matadepera

El batxillerat és la darrera etapa de l’educació secundària, engloba l’alumnat d’entre 16 i 18 anys. A l’escola s’imparteix el batxillerat d’arts plàstiques, imatge i disseny, científic-tecnològic i humanístic social, combinat amb una titulació internacional BTEC.

El batxillerat té com a finalitat proporcionar als alumnes la formació, la maduresa -intel·lectual i personal-, els coneixements i les habilitats que els portaran a desenvolupar responsabilitats i competències pròpies de la vida adulta, així com una base ferma per accedir als estudis universitaris.

Per a aconseguir aquestes fites, la nostra escola té com a pilars fonamentals:

Els docents de batxillerat són conscients del que comporta impartir classes en aquesta etapa. És per això que, a més de ser especialistes en les seves matèries, se senten plenament involucrats en l’acompanyament personal i acadèmic dels seus alumnes.

Algunes de les metodologies emprades en aquesta etapa són:

 • Aprenentatge bilateral (feedback professor-alumnes).
 • Aprenentatge basat en el pensament (aprendre és més que memoritzar, és convertir la informació en coneixement).
 • Aprenentatge col·laboratiu.
 • Utilització de material audiovisual.
 • Preparació per a l’obtenció de diplomes Cambridge (FCE, CAE).
 • Realització de pràctiques de laboratori (Física, Química, Biologia).
 • Sortides pràctiques en l’entorn més proper (Parc astronòmic, sincrotró Alba, pràctiques a la UAB o a l’IQS…).
 • Rutes i xerrades literàries.
 • Aula invertida (Flipped Classroom).
 • Activitats creatives aplicades a la Literatura.

Per a facilitar la multimetodologia, utilitzem aules-matèria. Això vol dir que els alumnes, a més de fer classe a les aules de caire més generalista, també fan classe als diferents laboratoris de l’escola (Física, Química, Biologia) i als seminaris.

El tutor de batxillerat té diverses tasques:

 • Fa el seguiment acadèmic de l’alumne.
 • Orienta l’alumne pel que fa als seus estudis posteriors (nivell d’estudis, tria de graus).
 • Manté contacte amb l’equip psicopedagògic de l’escola per abordar situacions de l’alumnat com, per exemple, millorar el mètode d’estudi, l’horari, la planificació del temps, la millora de la concentració, etc…
 • Realitza dues reunions grupals amb les famílies: una abans de començar el curs i una altra a meitat del segon trimestre.
 • Acorda les reunions tutorials familiars necessàries per al seguiment de l’alumne (amb un mínim de dues).

Tot i que les activitats principals a la tutoria de batxillerat apunten a temes acadèmics, l’educació en valors segueix tenint una importància cabdal en aquesta etapa. Per això, per a fer reflexionar els nostres alumnes sobre aspectes diversos, organitzem un seguit d’activitats com ara:

 • Cafè filosòfic
 • Xerrades de conscienciació (dona i ciència, drets humans, drets de l’infant, La Marató de TV3, relacions humanes, etc.)
 • Col·laboració amb la Fundación Vicente Ferrer, amb viatge d’estudis a la seva seu, a Anantapur (Índia). Abans del viatge, els nostres alumnes recapten fons que s’inverteixen en diferents projectes de la FVF, com la construcció d’escoles o de vivendes. El contacte amb la cultura índia fa que els nostres alumnes tornin a la seva realitat amb una experiència de vida irrepetible.

Per complementar els estudis de batxillerat, els nostres alumnes fan un seguit d’activitats que els ajuden a reforçar els continguts que estan cursant i a pensar en el seu futur. Algunes d’aquestes activitats inclouen la participació en:

 • Apropa’t als estudis superiors: conjunt de xerrades i taules rodones organitzades per la nostra escola i a la nostra escola.
 • Olimpíades (de Física, de Química, de Biologia, d’Economia).
 • Proves Cangur: competició matemàtica internacional.
 • Portes obertes de diferents universitats.
 • Jornades d’Emprenedoria: tallers i experiències del món de l’economia.
 • Saló de l’Ensenyament.

Oferim, a més, una titulació anglesa de formació professional de nivell/grau mitjà, reconeguda internacionalment: BTEC.

BTEC (Business and Technology Education Council) és una titulació oficial acreditada pel Govern britànic, a través de Pearson, entitat angloamericana dedicada a l’educació i que ofereix els seus programes a més de 85 països.

La nostra escola ofereix cinc itineraris BTEC, dels quals l’alumne n’ha de triar un, que li servirà com a matèria optativa de batxillerat.

El BTEC aporta una metodologia pràctica i activa, on l’alumne pren la iniciativa en tota una sèrie de tasques a realitzar.

A l’escola oferim 5 itineraris BTEC:

Itinerari recomanat per a aquells nois i noies que vulguin accedir als estudis superiors de la branca de Biociències, com la medicina, biologia, biotecnologia, fisioteràpia, etc.

Itinerari recomanat per a aquells joves als quals els agradi el món de l’empresa i que vulguin accedir als estudis superiors de les branques de coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques, com econòmiques, ADE, empresarials,…

Itinerari recomanat per a aquells alumnes que vulguin accedir als estudis superiors de la branca d’enginyeria informàtica, entre d’altres.

Itinerari recomanat per a aquells nois i noies als quals els agradi l’esport i que vulguin accedir als estudis superiors de les branques de coneixement de l’Esport, Ciències de la Salut, fisioteràpia, nutrició, etc.