ESO

Plurilingüisme, ESO Escola Montcau – La Mola Matadepera

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) engloba l’alumnat entre els 12 i els 16 anys. És un moment de canvis en els nois i noies: canvis socials, psicològics i en l’entorn.

A l’escola seguim desenvolupant les diverses competències de l’alumnat des dels diferents àmbits de coneixement, tot treballant de forma transversal, per tal que esdevinguin nois i noies compromesos, crítics, amb criteri propi, empàtics i, en definitiva, bones persones.

El seguiment personalitzat dels nostres alumnes és un dels pilars de l’escola i, en una etapa de profunds canvis com és l’ESO, aquest aspecte pren una especial rellevància. És per això que donem molta importància a la figura del tutor, que és qui vetllarà pel correcte desenvolupament dels alumnes, tant a nivell personal com acadèmic. El tutor també és la figura de referència per a la família i l’enllaç entre casa i l’escola.

Reduïm les ràtios dels grups creant, si fa falta, línies extra, per tal de treballar de manera més propera i personalitzada.

Envoltats de natura i amb espais oberts, l’alumnat aprofita aquest entorn únic per desenvolupar activitats tan de lleure i d’esbarjo, com relacionades amb l’aprenentatge.

Fem que l’aula surti a l’exterior per crear espais vivencials que estimulin la seva curiositat, motivació i creativitat de l’alumnat.

És a l’aire lliure on també desenvolupem activitats i propostes transversals i internivells com el projecte de l’hort de l’escola.

Mirem més enllà i aprofitem la proximitat del Parc Natural per treballar assignatures com ara biologia. Tots ells es converteixen en possibilitats infinites d’experiències que fan que l’aprenentatge sigui significatiu.

També desenvolupem les sessions d’Educació Física en aquests espais exteriors.

Creiem que l’educació en valors és un pilar fonamental del pas dels nostres alumnes per l’escola.

Cada matí iniciem el dia compartint una estona de rotllana amb els companys i el tutor de cada grup classe. És un moment de relació i conversa per a parlar entre iguals i fomentar la cohesió del grup.

L’alumnat pren part i s’implica, en diferents moments del curs, en diverses campanyes solidàries i accions de servei comunitari que des de l’escola impulsem, com la recollida d’aliments, Let’s Clean Up Europe, projectes de la Marató de TV3, etc.

Les llengües estrangeres juguen un paper fonamental en el nostre projecte educatiu, amb l’objectiu que a l’etapa de l’ESO l’alumnat pugui expressar-se en qualsevol dels idiomes que conegui.

L’anglès és la llengua vehicular en diferents assignatures, anant més enllà de les establertes oficialment, com ara TOV, Science, Technology, Programming, etc.

Per altra banda tots els alumnes cursen una segona llengua estrangera que pot ser el francès o l’alemany.

També des de l’escola preparem l’alumnat per tal que, si volen, es puguin presentar als exàmens oficials dels Cambridge exams: First Certificate of English (FCE) o el Cambridge Advanced of English (CAE).

Cal destacar el projecte del Mini-Stay School Integration Week: una estada voluntària a l’estranger, d’una setmana de durada, d’immersió en la cultura anglesa a través de l’allotjament amb famílies i l’assistència a una escola britànica.

Creiem en un aprenentatge significatiu que desenvolupi propostes diverses relacionades amb els àmbits educatius en grups reduïts.

Algunes de les propostes que portem a terme són:

  • TOV: Tallers d’Orientació Vocacional – són propostes interdisciplinàries trimestrals impartides en anglès on els alumnes tenen l’oportunitat de treballar sobre diferents temàtiques que no formen part del currículum oficial com ara arts and crafts, cooking and performing. 

L’alumnat desenvolupa les competències transversals a través del treball en equip, potenciant la seva creativitat i la imaginació.

  • Robòtica, coding and programing: A primer i segon d’ESO, els alumnes prenen els primers passos en aprendre com programar, entendre l’estructura dels llenguatges de programació emprats i els posen a prova en els projectes i reptes robòtics que se’ls plantegen.  A més, aprenen a fer servir la programació per fer ús d’un maletí electrònic on podran experimentar amb diferents efectors i sensors que els permetran realitzar els seus propis projectes personalitzats. Culmina aquest projecte un disseny final d’algun estri, utillatge, o complement necessari pel seu robot que es pugui dissenyar, projectar e imprimir fent servir una impressora 3D per tal que puguin complementar el seu aprenentatge significatiu.

A tercer i quart, la programació pren cos amb el llenguatge Python: l’alumnat aprendrà a resoldre reptes fent servir la gamificació tot aprenent a codificar en aquest llenguatge, de manera lúdica, cooperativa o fins i tot, competitiva. En aquesta etapa, l’ús de l’electrònica pot ser molt més quirúrgic,  fent projectes que poden requerir d’un nivell tan alt d’especialització que poden esdevenir transversals amb altres matèries.

Comptem amb diferents aules temàtiques on desenvolupar propostes diverses relacionades amb els àmbits educatius. Comptem amb:

  • 3 laboratoris especialitzats: biologia, química i física
  • Aula de cuina
  • Taller de technology
  • Aula Da Vinci
  • Aula de música
  • Aules exteriors

Durant el curs, es realitzen diverses xerrades de professionals i experts d’àmbits molt diferents que amb la seva visió i experiència complementen els continguts treballats a l’aula.

L’aprenentatge de la música es divideix en dos grans blocs:

  • Per una banda, la interpretació musical, que inclou l’aprenentatge de diferents tècniques i cançons amb l’ukelele. Així com el treball de percussió corporal que a més a més fomenta la cohesió de grup, anant més enllà del llenguatge musical.
  • I per altra banda, la cultura musical en que treballem la història de la música moderna fins a la música més actual, a partir dels autors i les seves obres, per tal de fer un recorregut pels diferents estils musicals.

Aquest curs 22/23 hem reprès el Ministay, l’estada d’una setmana al Regne Unit, després de dos anys per la pandèmia.

El Ministay s’ofereix a l’alumnat de 6è de primària, 1r i 2n d’ESO per tal de viure, en molts casos, per primera vegada, l’experiència a un país de llengua anglesa, veure com funciona una escola anglesa i conviure amb una família anglesa.

 

I per l’alumnat que el curs 22/23 farà 3r i 4t d’ESO, amb la col·laboració de METBarcelona, des de l’escola oferim la possibilitat de poder estar al Canadà durant el 1r trimestre del curs 2023-2024. L’alumnat s’allotjarà a una casa local amb una família i anirà a l’escola del país. Ara mateix hi ha cinc alumnes vivint l’experiència de l’estada a l’estranger durant un trimestre.