Anglès, Llar d'Infants Els Pinetons Matadepera

L’adquisició del llenguatge comença molt abans que l’infant comenci a parlar, i és que els nens i nenes tenen una gran capacitat d’aprenentatge i reaccionen molt favorablement als estímuls lingüístics que els envolten. És per això que a Els Pinetons creiem que els nens i nenes s’han de començar a familiaritzar amb la llengua anglesa.

La llengua anglesa es treballa des de dues vessants:

  • Everyday (l’anglès de la quotidianitat: conversa diària, hàbits i rutines)

L’anglès acompanya als infants en algunes de les seves activitats quotidianes. Amb aquest primer contacte pretenem que els infants es familiaritzin a nivell auditiu amb aquesta llengua, aprenguin i associïn vocabulari bàsic del seu entorn immediat gràcies a la repetició d’expressions i paraules significatives per a ells.

  • English Fun (contes, titelles, caixa de vocabulari i Atelier)

La teacher també intervé en propostes d’aula com són les cançons, l’explicació de contes, la representació d’històries amb titelles, etc. Un cop a la setmana els nens i nenes esperen amb emoció l’English Box que permet introduir vocabulari relacionat amb l’entorn i els seus interessos (les estacions, les festes, els animals,…).

A més, l’espai de l’Atelier es fa en anglès mentre els nens i nenes desenvolupen la capacitat creativa, experimenten, descobreixen, creen i aprenen a partir de diferents tècniques tot endinsant-se en el món de l’art.