Espais, Els Pinetons Escola Montcau – La Mola Matadepera

Els espais proporcionen als infants la possibilitat de convertir-se en els protagonistes del seu propi aprenentatge, participant de manera activa, constructiva i creativa. Aquesta metodologia comporta un aprenentatge a través del joc, de l’exploració, l’experimentació i la socialització.

Darrera de cada material i proposta hi ha una reflexió i una intencionalitat pedagògica atenent als objectius i capacitats que es volen desenvolupar en cada un dels espais.

La funció de les educadores és la de planificar, facilitar materials, propiciar, observar, documentar… tot escoltant, recolzant i acompanyant als nens i nenes durant el procés d’aprenentatge.

A Els Pinetons, disposem de l’espai de l’Atelier i del Laboratori. Els nens i nenes de 2-3 anys hi van dos cops a la setmana en grups reduïts.

A l’Atelier desenvolupen la capacitat creativa, experimenten, descobreixen, creen i aprenen a partir de diferents tècniques tot endinsant-se en el món de l’art.

A més, aquest espai es fa en anglès fent d’aquesta estona una oportunitat més on anar assimilant i incorporant noves expressions i vocabulari.

Al Laboratori tenen l’oportunitat de despertar el seu interès i motivació pel món científic tot jugant i experimentant lliurement amb diferents propostes.