Equip psicopedagògic

Equip psicopedagògic Escola Montcau – La Mola Matadepera

L’equip psicopedagògic de l’escola

L’equip psicopedagògic ens consolidem com un grup coordinat de professionals especialitzades en l’acompanyament dels alumnes en diferents etapes i moments del seu desenvolupament.

En aquest sentit, som un equip de psicòlogues especialitzades en la infància i l’adolescència i mestres d’educació especial que proporciona un servei essencial de suport en els aprenentatges  i de recolzament socio-emocional.

Per tant, aportem una comprensió global que busca implementar propostes per recolzar l’alumnat, docents i famílies .

Aquestes van encaminades a oferir procediments i eines pel creixement socio-afectiu, la prevenció i la intervenció educativa.

En el següent vídeo ens expliquen quines són les seves funcions, com treballen, etc.

El nostre paper en l’acompanyament dels alumnes

L’acció transversal que duem a terme implica el seguiment individual i grupal, al llarg de totes les etapes i s’especifica en:

Per una banda, a l’escola atenem els alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) i, per l’altra, qualsevol alumne que en algun moment precisa d’un suport psicopedagògic.

L’alumne NESE és un alumne que requereix durant un període de la seva escolaritat,  o al llarg de la mateixa, un suport, atenció i seguiment específic  com a resultat de les necessitats concretes que presenti.

En funció de cada alumne,  es determinen les actuacions  que s’empren per atendre les necessitats educatives específiques i per establir els criteris i les adaptacions metodològiques i curriculars més convenients.

Com a part del nostre objectiu d’atendre el moment actual dels alumnes, el nostre paper està en constant creixement i canvi, adaptant-nos a la necessitat i al moment personal i social de l’alumne i dels grups que conformen les diferents etapes.

I per això és important que els acompanyem en el camí d’aprendre a viure i conviure durant el dia a dia. A partir de vivències diàries, els infants i adolescents construeixen la seva autoestima i la seva personalitat, que són la base de com ens sentim, pensem i actuem.

Alhora, treballar el reconeixement de les pròpies emocions i les alienes, estratègies per a regular-les, com també l’empatia i els valors que requereixen certs moments, és quelcom essencial pel seu desenvolupament social i emocional i forma part de la tasca que fem a l’escola.

El nostre paper en l’acompanyament dels docents

Des de la vessant dels aprenentatges, oferim la nostra col·laboració a l’equip docent que treballa amb els alumnes, convertint-nos en un equip integral que atén les necessitats dels alumnes.  Dissenyem, compartim recursos i formem a mestres, professors i especialistes per ajudar l’equip docent a atendre les necessitats idiosincràtiques dels alumnes que formen part dels seus grups.

L’acompanyament que realitzem als alumnes al llarg dels cursos ens permet conèixer i compartir la seva evolució any rere any i ens facilita assessorar als docents que atenen i es relacionen directament amb ells.

El nostre paper en l’acompanyament a les famílies

L’alumne i la seva família formen part de la comunitat educativa i participen de forma proactiva perquè en són els principals protagonistes. Família i escola compartim un objectiu comú: el creixement integral dels alumnes.

Els moments de trobada dels membres de l’equip psicopedagògic amb les famílies esdevenen oportunitats de compartir inquietuds, necessitats i progressos de l’alumne i buscar conjuntament solucions i estratègies que afavoreixin el seu desenvolupament.

Tot això facilita poder avançar cap a una escola inclusiva on la col·laboració entre professionals i famílies és imprescindible.