Infermeria

Infermeria Escola Montcau – La Mola Matadepera

Sóc l’Elisenda Salomó, infermera escolar, i m’agradaria explicar-vos el servei d’infermeria propi de l’escola Montcau – La Mola i Els Pinetons.

Aquest servei té l’objectiu de donar cobertura als possibles accidents i imprevistos de salut que sorgeixin durant l’horari escolar.

La meva tasca consisteix a portar a terme una primera valoració de l’alumne i contactar amb la família si fa falta. Proporciono cures i assistència a alumnes amb patologies cròniques i agudes. També m’encarrego de l’administració de medicació a tots aquells alumnes que han de prendre medicaments en horari escolar.

L’acció assistencial queda registrada al programa informàtic Snapp Care per tal de garantir la confidencialitat i la seguretat.

Una altra de les funcions que promoc des d’infermeria és l’Educació per la salut de la comunitat educativa: alumnes, famílies i professionals de l’escola (personal docent i no docent). Això ho portem a terme a través de xerrades i projectes específics amb l’objectiu de fomentar estils de vida saludables, l’autocura i la promoció de conductes preventives.

Un altre àmbit on treballo és en la coordinació amb el menjador de l’escola. Per tal de supervisar els menús dels alumnes i controlar els casos d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries pels quals es confeccionen dietes especials.

L’escola també compta amb un Equip de Desfibril·lació Extern Semi Automàtic per a casos d’aturades cardio respiratòries i tant el personal responsable com jo estem formats en l’ús d’aquest aparell.

També col·laboro amb el Programa Salut i Escola del Servei Català de la Salut, pel qual es porten a terme les vacunacions dels alumnes a partir de sisè de primària.

Fem de l’espai d’infermeria un espai d’aprenentatge

Elisenda Salomó
Nº Col·legiada: 08-060728