Permanències

Escola Montcau – La Mola Matadepera

Aquest és un servei que oferim a les famílies dins de la franja de 8 a 8.45 h i de 16.45 a 18 h de dilluns a divendres.

  • Matins

    De 8 a 8.45 h els alumnes de de P3 a P5 s’ubicaran en el menjador de parvulari i a partir de 1r de primària fins a batxillerat aniran al menjador gran de l’escola.

  • Tardes

    De 16.45 a 17 h els alumnes de P3 a P5 s’ubicaran en el menjador de parvulari i els alumnes de primària s’ubicaran a l’aula 105. A partir de les 17 h hi haurà un únic espai de permanències per a tots els alumnes al menjador de parvulari.

Important

Tots els alumnes que a les 17 h no hagin estat recollits ja entren a l’espai de permanències.