Idiomes

Idiomes i plurinlingüisme Escola Montcau – La Mola Matadepera

Perquè el plurilingüisme és essencial per connectar-se al món.

L’aprenentatge dels idiomes juga un paper fonamental i vertebrador en el projecte educatiu del centre, especialment l’anglès: els alumnes estan en contacte diari amb l’idioma perquè, a banda de les hores curriculars i d’altres matèries que també es fan en anglès, es viu l’idioma fora de l’aula de manera quotidiana i natural. A més, el projecte lingüístic del centre ofereix l’aprenentatge d’un segon idioma, a escollir entre francès i alemany, i fins i tot una extraescolar de xinès.

Apostem per l’aprenentatge de llengües, ja que a part de ser vehicle de comunicació capaç de connectar cultures i d’eliminar fronteres, aquestes també ens ofereixen beneficis concrets per al cervell. L’aprenentatge de les llengües implica dues menes d’activitats cerebrals: la creativa, perquè construeix oracions i activa l’hemisferi dret que treballa més amb les emocions, la part social i emocional, i una altra part més analítica, lògica i racional que ve donada per l’activitat de l’hemisferi esquerre i que se centra en el coneixement i en l’aplicació d’una gramàtica.