Multimetodologia

Multimetodologia Escola Montcau – La Mola Matadepera

Perquè la multimetodologia obre camins d’aprenentatge a tots els alumnes.

Es potencien diferents metodologies que s’adapten a les necessitats de cada etapa i àrea de coneixement per tal que tots els alumnes tinguin l’oportunitat d’aprendre respectant la seva forma d’aprenentatge. S’ofereixen des d’activitats més experimentals fins a d’altres més guiades, des de grups reduïts fins a grups classe, des d’activitats amb alumnes de la mateixa edat fins a activitats internivells. Els espais d’educació infantil, els Projectes Documentals Integrats (PDI) de primària, els Tallers d’Orientació Vocacional (TOV) de secundària, o els programes britànics BTEC (Business & technology) dels batxillerats duals, en són un exemple. Posant les noves tecnologies al servei de l’aprenentatge.