AFA

Escola Montcau – La Mola Matadepera

Associació de famílies de les
escoles Montcau-La Mola i Els Pinetons

L’AFA col·labora amb la direcció del centre per tal de garantir l’oferta d’una educació que promogui el total desenvolupament del projecte educatiu i de la personalitat dels alumnes d’acord amb el Projecte curricular i el present Reglament de règim interior. La Presidència i la Junta de l’Associació mantenen relació freqüent amb la institució titular i la direcció del centre per afavorir i assegurar la màxima col·laboració en l’acció educativa.

Les famílies dels alumnes poden associar-se d’acord amb la normativa vigent. L’associació de famílies es regeix pels seus propis estatuts aprovats per l’autoritat competent.

Actualment, l’AFA existeix però no està activa.

Contacte

Podeu posar-vos en contacte amb l’AFA enviant un correu a afa@montcaulamola.com.

Si voleu associar-vos a l’AFA, cal que ompliu la butlleta que trobareu a continuació i l’envieu per e-mail a afa@montcaulamola.com.