Primària

Creativitat, primària Escola Montcau – La Mola Matadepera

L’etapa de Primària engloba l’alumnat d’entre els 6 i els 12 anys.

Potencia l’adquisició de les competències pròpies de cada àmbit de coneixement buscant, així, que l’alumnat esdevingui competent i pugui seguir desenvolupant aquest treball a l’ESO.

A l’escola busquem sempre que l’aprenentatge sigui autèntic i significatiu, essent els mestres el motor facilitador i activador d’aquest aprenentatge.

A Primària conviuen el català, l’anglès i el castellà, tant en els diferents àmbits d’aprenentatge com en el dia a dia dels nens i nenes, perquè volem que s’hi relacionin de forma natural i fluïda.

Propiciem un aprenentatge molt vivencial de la llengua anglesa, destinant moltes més hores a l’anglès com a llengua vehicular de les establertes oficialment. Potenciem l’oralitat, aconseguint així que canviar d’un idioma a l’altre sigui un fet natural per l’alumnat.

A l’etapa de primària:

 • Treballem l’art de manera global a This is Art.
 • Complementem l’àmbit de medi natural, social i cultural a Science, en llengua anglesa.
 • Dediquem una hora setmanal a l’escriptura en anglès, gràcies al projecte transversal a tota l’escola anomenat Diary.
 • Potenciem la competència oral i comunicativa amb una auxiliar de conversa nativa tot fent Speaking.
 • També fem English amb els materials de Magic Stone i els projectes Eleanitz.
Idiomes, primària Escola Montcau – La Mola Matadepera
Idiomes, primària Escola Montcau – La Mola Matadepera

L’alumnat es comunica sempre en anglès amb els teachers tant dins com fora de l’aula, en els moments d’esbarjo, a les sortides, activitats, convivències, festes i celebracions.

Amb els més grans de Primària cal destacar el projecte del Mini-stay School Integration Week: una estada voluntària a l’estranger, d’una setmana de durada, d’immersió en la cultura anglesa a través de l’allotjament amb famílies i l’assistència a una escola britànica. Actualment aquest projecte està aturat a causa de la Covid-19.

Comptem amb diferents aules temàtiques que permeten que els i les alumnes puguin desenvolupar propostes diverses relacionades amb els àmbits educatius en grups reduïts.

En podem diferenciar dos tipus segons les propostes que els alumnes hi desenvolupen:

Les aules temàtiques de cicle: Ens permeten fomentar metodologies diverses amb equips reduïts dels àmbits lingüístic i matemàtic.

Les aules temàtiques d’especialitat:

 • L’aula “Steve Jobs”, destinada a la competència digital de l’alumnat.
 • La sala “Frida Kahlo”, destinada a l’àmbit artístic, potenciant la creativitat dels nens i nens, i que compta també amb espai exterior.
 • L’aula “Pau Casals”, destinada a l’àmbit artístic, potenciant el llenguatge i l’expressió musical (dansa, cant, instruments, etc.).
 • La mediateca “Agustí Abad”, destinada a l’àmbit lingüístic i que compta amb un fons de llibres curosament triat per desenvolupar les sessions de Biblioteca.
 • La piscina de l’escola, destinada a desenvolupar l’àmbit d’Educació Física mitjançant les sessions setmanals de natació, fins a 5è de primària.
 • L’aula “Bill Gates”, on amb grups reduïts i en anglès els alumnes treballen el projecte de “Robotics”.

La biblioteca “Agustí Abad” és un espai que és present en diferents propostes i activitats d’aprenentatge dels alumnes.

El nostre projecte és una metodologia pròpia desenvolupada pel mestre de biblioteca. Cada setmana els nens i nenes treballen el gust per la lectura llegint llibres que el mestre proposa i entre els companys i companyes es recomanen. Volem que els llibres creixin amb els alumnes adaptant-los al seu moment maduratiu: comencem amb “l’aprendre a llegir” i seguim amb el “llegir per aprendre”.

A partir d’aquí és on la biblioteca pren rellevància en altres propostes del dia a dia com poden ser el projecte de biblioreflexió (tot treballant els valors amb el grup classe) o els PDIs de medi (on a partir de la recerca en llibres de coneixement els alumnes desenvolupen un Projecte Documental Integrat).

Envoltats de natura i amb espais oberts, els nens i nenes aprenen a relacionar-se i a fer-se grans en un entorn que els és molt proper i familiar, amb l’objectiu que aprenguin a estimar-lo, a respectar-lo i tenir-ne cura.

Fem que l’aula surti a l’exterior i aprofitem la natura que envolta l’escola per crear espais vivencials que estimulin la seva curiositat, motivació i creativitat.

És a l’aire lliure on també desenvolupem activitats i propostes transversals i internivells com el projecte de l’hort de l’escola o la Festa de l’Arbre.

Natura, primària Escola Montcau – La Mola Matadepera

A més a més, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt és gairebé un espai exterior més de l’escola, i es converteix en possibilitats infinites d’experiències que fan que l’aprenentatge sigui proper i significatiu.

Aprofitem aquests espais exteriors per desenvolupar les sessions d’Educació Física, com també la pràctica del golf al nostre camp d’entrenament amb l’alumnat de 3r a 6è.

La creativitat és present en gran part de les activitats i propostes del nostre dia a dia.

This is Art és un espai on els alumnes manifesten els seus sentiments i formes de veure i interpretar el món a través de l’art viatjant per diferents països, cultures, materials, tècniques i artistes.

A música treballem els diferents continguts com són la cançó, les audicions, el llenguatge musical, les danses,… d’una manera vivencial a través de l’expressió, els jocs, el moviment corporal i la interpretació amb diferents instruments. D’aquesta manera l’alumnat assoleix significativament aquest llenguatge més abstracte, tot treballant diferents compositors, estils, èpoques i moviments musicals.

Assistir a concerts i propostes musicals al Gran Teatre del Liceu, al Palau de la Música Catalana o bé a l’Auditori de Barcelona ens permet viure la música en primera persona.

A més a més els alumnes descobreixen les diferents famílies d’instruments:

 • Interpretant amb els instruments de percussió amb els més petits,
 • Passant pels instruments de vent aprenent a tocar la flauta dolça,
 • Fins als instruments de corda aprenent a tocar l’ukelele amb els més grans de primària.

L’educació en valors forma part del dia a dia a l’aula i a l’escola. Treballem per que esdevingui fonamental d’aquesta quotidianitat: 

Cada matí durant els primers 30 minuts del dia fem la Rotllana, començant el dia amb la tutora. D’aquesta manera, promovem l’educació emocional saludable dels alumnes; potenciem el bon clima i la bona convivència del grup; fem seguiment d’aspectes del dia a dia, de possibles conflictes; i és un espai de reflexió per tal de treballar els compromisos a nivell personal i social com per exemple els diversos projectes solidaris en què participem.

El projecte Bibioreflexió és una iniciativa que impulsem de forma coordinada amb el mestre de la Biblioteca i amb les tutores. Es tracta d’un projecte interdisciplinari de grup per treballar uns valors concrets a través d’un llibre o àlbum il·lustrat.

També juguem al Biòpolis: una metodologia activa basada en el joc que ens permet fomentar el diàleg sobre temes concrets amb els diferents grups, comptant amb el suport i guiatge de l’equip psicopedagògic de l’etapa.

La Codocència, amb dos mestres a l’aula, és una de les metodologies que incloem en el nostre projecte educatiu a Primària. La codocència permet facilitar dinàmiques, propostes diferents i oferir una atenció més personalitzada als alumnes.

Per tal de consolidar plenament el nostre projecte educatiu, és necessari que les famílies participin i se sentin properes i integrades a l’escola. És per això que potenciem la comunicació i el vincle Escola-Família, que és un dels trets diferencials que les famílies més valoren de l’escola.

També establim un mínim de dues tutories amb cada família segons les necessitats dels alumnes, mantenint el contacte constantment amb la tutora.

De la mateixa manera, també organitzem trobades grupals amb les famílies al llarg del curs per tal de poder fer recomanacions i orientacions específiques.