Documents legals

Escola Montcau – La Mola Matadepera

Programació General Anual (PGA)

Document preparat per l’equip de l’escola.

Actualitzat: setembre de 2022

Pla Lingüístic Escolar

Document preparat per l’equip de l’escola.

Pla Lingüístic Escolar

Document preparat per l’equip directiu de l’escola ha estat aprovat el dilluns 7 de setembre pel Consell Escolar.

Actualitzat: març de 2022