Documents legals

Escola Montcau – La Mola Matadepera

Programació General Anual (PGA)

Document preparat per l’equip de l’escola.

Actualitzat: gener de 2024

Pla Lingüístic Escolar

Document preparat per l’equip de l’escola.

Protocol Covid-19

Document preparat per l’equip directiu de l’escola ha estat aprovat el dilluns 7 de setembre pel Consell Escolar.

Actualitzat: març de 2022

Projecte de convivència

Actualitzat: gener de 2023