Educació Infantil

Temps d'aula, Parvulari Escola Montcau – La Mola Matadepera

L’etapa de segon cicle d’Educació Infantil engloba els infants d’entre 3 i 6 anys.

Creiem que els nens i nenes han d’aprendre a desenvolupar-se en el món que els envolta. L’objectiu d’aquesta etapa és afavorir el benestar dels nostres alumnes posant a l’abast una gran varietat de recursos per tal que el seu aprenentatge els sigui útil i significatiu per resoldre nous reptes.

En aquesta etapa donem un gran valor a la socialització dels nens i nenes, a través del joc i els moments quotidians a l’aula.

Tot el temps dels infants a l’escola és educatiu. Cuidem els moments d’entrada i sortida per tal de poder donar als nens i nenes la seguretat de ser ben atesos i transmetre confiança.

Al segon cicle d’Educació Infantil vetllem perquè les estones d’alimentació siguin moments de relació i comunicació privilegiada entre els infants i entre infants i adults. Hi ha una participació activa i cada vegada més autònoma on els mateixos nens i nenes col·laboren en les diferents tasques i en els hàbits d’higiene.

A Educació Infantil creiem que és tan important que els infants tinguin experiències d’activitat com de descans i per això contemplem la possibilitat de descansar després de dinar.

El joc és part important del projecte: els nostres espais tant interiors com exteriors afavoreixen el joc com a eina generadora d’aprenentatge.

Totes les aules estan distribuïdes per racons que ens permeten organitzar-nos en petits grups, cadascun dels quals porta a terme una tasca determinada i diferent.

Els racons potencien el treball en equip, la iniciativa, el sentit de la responsabilitat, l’autonomia i l’aprenentatge. Alguns dels nostres racons d’aula són: el matemàtic, el d’habilitat manual, el de lectoescriptura, el de joc simbòlic, l’artístic, minimons…

El món sempre tindrà significat per a un nen que ha estat en contacte amb la natura des de petit.

K. Lorenz

L’espai exterior de l’escola ofereix grans possibilitats d’aprenentatge amb un gran valor educatiu.

Natura, Parvulari Escola Montcau – La Mola Matadepera
Natura, Parvulari Escola Montcau – La Mola Matadepera

A l’exterior de les aules d’Educació Infantil hi ha diferents espais de moviment, de relaxació, de conversa, de jocs i d’experiències que estimulen la curiositat, la motivació i la creativitat dels nens i nenes. És en aquest espai natural on desenvolupem propostes transversals i internivells, com el projecte de l’hort, la festa de l’arbre, etc.

Ja sigui passejant, corrent, dibuixant,… trobaran la natura a cada pas. Això els fa possible crear històries que afloren en la manera de fer, ser, expressar i sentir.

El nostre projecte Natura posa a disposició dels infants una gran varietat d’estímuls per aprendre directament del món que els envolta, observant-lo i interactuant amb aquest, experimentant-lo amb tots els sentits. Utilitzem l’espai exterior com a espai d’aprenentatge posant a l’abast dels nens i nenes una gran varietat de propostes (Land Art, ioga, consciència mediambiental, conèixer els animals i les plantes del nostre entorn…)

Els espais d’aprenentatge ens permeten oferir propostes més concretes i dissenyar i organitzar entorns que afavoreixen el desenvolupament de les diferents capacitats.

Espais, Parvulari Escola Montcau – La Mola Matadepera
Espais, Parvulari Escola Montcau – La Mola Matadepera

Els espais proporcionen als infants la possibilitat de convertir-se en els propis protagonistes del seu aprenentatge, ja que hi participen de manera activa, constructiva i creativa. Aquesta metodologia, organitzada en grups reduïts, comporta aprendre a través del joc, de l’exploració i l’experimentació, de la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socialització.

Els materials i la seva disposició són fonamentals: darrere de cada material i proposta hi ha una reflexió i una selecció acurada atenent els objectius i capacitats que es volen desenvolupar en cada un dels espais.

  • A l’Espai literari, els nens i nenes inventen, creen i representen històries a partir de diferents propostes. A més, desenvolupen el grafisme per adquirir un bon control òculo-manual i s’inicien en el procés de descoberta del codi escrit.
  • A l’Atelier, desenvolupen la capacitat creativa, elaboren produccions a partir de diferents tècniques i s’endinsen en el món de l’Art. En aquest espai els nens i nenes s’hi relacionen utilitzant la llengua anglesa amb els teachers de segon cicle d’Educació Infantil.
  • Al Poble, s’inicien en el joc cooperatiu, desenvolupant diferents rols i exterioritzant les emocions i sentiments que el mateix joc desperta.
  • Al Laboratori, desenvolupen la capacitat investigadora a partir de l’experimentació, la descoberta i la curiositat.

La llengua anglesa és present en diferents moments del dia per tal d’oferir als infants un gran ventall d’oportunitats en les quals puguin fer-ne un ús comunicatiu i real.

Oferim diverses propostes i amb metodologies diferents:

Des del mètode Artigal, que dóna una base d’aquest aprenentatge amb contes representats, fins a l’every day on les rutines diàries ajuden als nostres alumnes en la quotidianitat. Un altre recurs més és l’explicació de vivències pròpies i úniques en grup, que enriqueix l’adquisició de noves produccions orals.

L’anglès també és present en les sessions de natació, sortides i en les estones de patis.

A més comptem amb una auxiliar de conversa nativa.

A l’etapa de segon cicle d’Educació Infantil creiem que la música i l’expressió musical són fonamentals per al desenvolupament integral de l’infant. Ja que la música contribueix a millorar diferents aspectes com l’adquisició del llenguatge, el sentit de l’oïda, l’exercitació de la memòria, la concentració, les habilitats socials i l’actitud creativa.

Vivim la música de forma sensorial, sota la forma dels jocs per tal de sensibilitzar-nos musicalment, i ho fem experimentant-la, creant i jugant amb el cos, cantant, ballant, fent ritmes i tocant instruments.

Per poder afavorir aquests aspectes al segon cicle d’Educació Infantil fem sessions diàries amb la nostra mestra especialista.

Amb la psicomotricitat i la natació oferim als nens i nenes gran varietat d’experiències i vivències de moviment. L’entorn natural i la piscina de l’escola són dos entorns que permeten als nens i nenes conèixer el seu cos, adquirir confiança progressivament, relacionar-se amb els companys, i adquirir de mica en mica seguretat i autonomia, formant-se així també una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.

Natació, Parvulari Escola Montcau – La Mola Matadepera
Natació, Parvulari Escola Montcau – La Mola Matadepera

A les sessions de natació treballem en grups reduïts i amb diferents propostes que ens permeten donar una atenció més individualitzada. A l’inici i final de les sessions, quan han de canviar-se de roba en els vestidors, els infants fan un treball d’autonomia amb el suport dels mestres d’anglès.

Psicomotricitat, Parvulari Escola Montcau – La Mola Matadepera
Psicomotricitat, Parvulari Escola Montcau – La Mola Matadepera